توضیحات

پلان مدرسه یا همان طراحی نقشه مدرسه به دلیل فضای آموزش این مکان دارای حساسیت های خاصی است. همین امر باعث می شود تا طراحی مدرسه زمان بر باشد و طبق اصول و قواعد خاصی پیاده سازی شود.

برای طراحی پلان مدرسه باید به ویژگی های مختلفی توجه نمود. نوع مدرسه یا محل قرار گیری آن می تواند تاثیر بسیاری در طراحی و پلان معماری مدرسه داشته باشد.

مدرسه باید تمامی ویژگی های یک مکان علمی آموزشی و فرهنگی را داشته باشد. این طراحی ابتدایی مدرسه است که می تواند نشان دهد که می توان از این مکان به عنوان یک مدرسه عالی نام برد یا خیر؟

دانش آموزان باید علاوه بر یادگیری در فضای مدرسه بتوانند استعداد های خود را شکوفا کنند. نقشه مدرسه می تواند یکی از عوامل تاثیر گذار در این زمینه باشد.

با توجه به نوع مدرسه ها و افرادی که در آن تحصیل می کنند پلان طراحی مدرسه می تواند متفاوت باشد.

مدرسه ابتدایی : یکی از مهم ترین پلان ها در طراحی مدارس پلان مدرسه ابتدایی می باشد. مدرسه ابتدایی علاوه بر محیط آموزشی باید یک محیط آرامش بخش و کاملاً جذاب برای کودکان باشد. هر اندازه در طراحی پلان مدارس ابتدایی عناصر مختلف برای جذابیت این محیط در نظر گرفته شده باشد می توان دانش آموزان خوشحال تر و با یادگیری بیشتری در آن مکان را پیدا نمود.

فضای کلاس ها و همچنین نحوه ارتباط راهرو ها از مهم ترین عواملی است که یک طراح باید به آن ها توجه کند.

میزان دسترسی آسان تر به هر کدام از قسمت های مدرسه ابتدایی باید در پلان آن در نظر گرفت شده باشد. مثلاً قسمتی مانند سرویس بهداشتی در مدرسه ابتدایی نمی تواند بسیار دورتر از فضای آموزشی قرار داده شود.

طراحی مناسب داخلی کلاس ها علاوه بر یادگیری بهتر کمک می کند تا معلم های ابتدایی بتوانند به راحتی با دانش آموزان خود ارتباط برقرار نمایند.

البته در پلان مدرسه مدرن جایگاه معلم به عنوان یک راهنمای محبوب بین دانش آموزان در نظر گرفته می شود. همین امر باعث می شود تا محیط داخلی و بیرونی کلاس ها به راحتی به معلم ها اجازه دهد تا اصول یادگیری را به بهترین شکل ممکن در مدرسه پیاده سازی نمایند.

 

پلان معماری ساختمان مرکز علمی – پلان اداری و تجاری
امتیاز دهید

دانـلود رایـگان
پلان معماری کتابخانه عمومی – پلان پارکینگ
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری پروژه کودکستان – نقشه اتوکد
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری پیش دبستانی کودکان – نقشه اتوکد
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری مدرسه یکپارچه شماره ۴ – نقشه اتوکد
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری مدرسه یکپارچه شماره ۳ – نقشه اتوکد
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری مدرسه یکپارچه – نقشه اتوکد
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری مدرسه عمومی تمپو – نقشه اتوکد
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری موسسه آموزش فناوری شماره ۱ – نقشه اتوکد
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری موسسه آموزش فناوری – نقشه اتوکد
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری پروژه مدرسه ابتدایی – نقشه اتوکد
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری مرکز آموزش ابتدایی – نقشه اتوکد
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری آموزش ابتدایی روستایی غیر انتفاعی – نقشه اتوکد
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری مرکز آموزش ابتدایی شماره ۳ – نقشه اتوکد
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری مرکز آموزش ابتدایی شماره ۲ – نقشه اتوکد
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری موسسه آموزشی فنی صنعتی – نقشه اتوکد
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری موسسه آموزشی عالی فناوری – نقشه اتوکد
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری دبیرستان شماره ۱ – نقشه اتوکد
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری دبیرستان – نقشه اتوکد
امتیاز دهید

دانـلود رایـگان
پلان معماری دانشکده حقوق – نقشه اتوکد
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری ساختمان آموزشی شماره ۲ – نقشه اتوکد
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری ساختمان آموزشی شماره ۱ – نقشه اتوکد
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری موسسه آموزشی شماره ۶ – نقشه اتوکد
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری موسسه آموزشی شماره ۳ – نقشه اتوکد
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری موسسه آموزشی ساختمان شماره ۲ – نقشه اتوکد
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
برو بالا