توضیحات

پلان پارکینگ , دانلود پلان پارکینگ , پلان پارکینگ اتوکد , پلان اتوکدی پارکینگ , پلان انواع پارکینگ , پلان برش پارکینگ , پلان یک پارکینگ , نمونه پلان پارکینگ , نقشه پلان پارکینگپارکینگ به محل توقف خودروها زمانی که از آنها استفاده نمی­ شود، پارکینگ گفته می ­شود. پارکینگ­ ها معمولاً در فضاهای باز یا بسته واقع می­ شوند، لذا از لحاظ دسترسی می­ توانند به شکل خصوصی و یا عمومی باشند.

نحوه طراحی پلان پارکینگ : همانطور که در بالا نیز اشاره شد، پارکینگ­ ها در انواع مختلفی همچون پارکینگ عمومی، پارکینگ خصوصی و … وجود دارند، بنابراین می­توان گفت برای طراحی پلان پارکینگ در ابتدا باید نوع پارکینگ را مشخص کرد. این که پارکینگ در فضای بسته ساخته خواهد شد و یا در فضای باز، موضوع دیگری است که قبل از طراحی پلان پارکینگ باید به آن توجه کرد. بعد از مشخص کردن نوع پارکینگ و مکانی که پارکینگ در آن ساخته خواهد شد، می­ توان کار طراحی پلان پارکینگ را به شکل زیر شروع کرد:

در طراحی پارکینگ که در واقع نقشه افقی پارکینگ همراه با تمام جزئیات آن است، معمولاً برای هر ماشین باید عرض 5/2 متر در نظر گرفته شود. در پلان پارکینگ چنانچه طراحی برای دو ماشین باشد، باید موارد زیر در نظر گرفته شود:

در نظر گرفتن عرض 5 متر، چنانچه دو طرف پارکینگ دیوار باشد.

طراحی مسیر آزاد ماشین­ها در پارکینگ باید حداقل با عرض 3 متر باشد. البته مسیر آزاد ماشین در پارکینگ می­تواند با فضای ترددی کنار آن و یا فضای مورد نیاز پشت ماشین همپوشانی کند.

نکات مهم در طراحی پلان پارکینگ : اگر در طراحی پلان پارکینگ، حالت چیدمان آن به صورت L باشد، در آن صورت از طریق همپوشانی، می­شود از فضای خالی بین آنها جهت ایجاد انبار، تاسیسات، آسانسور و یا ایجاد تعداد پارکینگ بیشتر بهره برد.

در صورتی که قرار است از زیرزمین به عنوان پارکینگ استفاده شود، بهتر است دستگاه آسانسور و پله سمت دیوار همسایه و در انتهای بنا جانمایی شود.

اگر فرض بر این است که از فضا استفاده بهینه شود و حداکثر پارکینگ ایجاد شود، بهتر است دستگاه ارتباطات عمودی و رمپ به شکل ضربدری طراحی شود.

بهترین طراحی برای ورودی رمپ، طراحی آن با عرض کم است.

در صورتی که ساختمان مورد نظر حیاط داشته باشد، برای طراحی پلان پارکینگ بهتر است رمپ را داخل حیاط جانمایی کرد.

در صورتی که پارکینگ در طبقه همکف واقع شود، بهتر است راه پله را در انتهای زمین قسمت بد زمین جانمایی کرد.

پلان معماری پارکینگ طبقاتی ( ۵ طبقه ) برای ۱۰۰ ماشین
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری پارکینگ تجاری ( ۵ طبقه ) با رمپ دایره ای
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری پارکینگ طبقاتی ( ۵ طبقه ) با نمای شیک و مدرن
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری پارکینگ طبقاتی ( ۵ طبقه ) با رمپ دایره ای
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری پارکینگ طبقاتی ( ۸ طبقه ) با بخش اداری
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری پارکینگ طبقاتی ( ۳ طبقه ) با بخش اداری
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری پارکینگ عمومی شهری با دتایل جزئیات
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری پارکینگ طبقاتی ( ۴ طبقه ) با آسانسور ماشین
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری پارکینگ طبقاتی ( ۹ طبقه ) با ۱ طبقه اداری
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری پارکینگ طبقاتی ( ۱۲ طبقه ) برای ۱۵۰۰ ماشین
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری پارکینگ ۵ طبقه برای ماشین و موتور سیکلت
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان پارکینگ ساده طبقاتی (۵ طبقه) با نمای مدرن و دتایل
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری ساختمان اداری و تجاری با ۷ طبقه پارکینگ ماشین
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
پلان معماری پارکینگ عمومی شهری با دتایل جزئیات ۲
امتیاز دهید

خـریـد محـصـول
برو بالا